General Public
Prif Theatr - Ffilm Fer 15fed 10:00

Prif Theatr - Ffilm Fer 15fed 10:00

Ar gael: May 15, 2023 10:00
Tan: May 21, 2023 23:59
Iaith:
Angen Tocyn:
Rhannu
Rhannu
Tocynnau
Tocynnau
Ymunwch Nawr
Ymunwch Nawr
Gwylio
Gwylio
CBFF 2023
Cawl tomato Cawl tomato

Cawl tomato

Wedi'i addasu o'r stori fer arobryn "Beneath the Cracks," mae Tomato Soup yn dilyn dyn digartref llwglyd, sy'n meddwl bod ganddo guriad bywyd, ond dim ond celwydd y mae'n ei ddweud wrth ei hun yw hynny i gyd. Ar ôl amgylchynu dinas y mae'n ei hadnabod yn rhy dda, mae'r newyn yn suddo i mewn. Mae'n cwrdd â bachgen, hefyd yn amddifad, sy'n adnabod cyflwr y dyn, a'r ddau yn taith gyda'i gilydd, gan roi gobaith i'w gilydd mewn sefyllfa anodd.
9 munud
SONAR SONAR

SONAR

Mae nofiwr yn canfod sŵn anarferol yn hwyr yn y nos ac mae'n penderfynu ymchwilio.
6 munud
ORTOLAN - Esgyrn a Pawb ORTOLAN - Esgyrn a Pawb

ORTOLAN - Esgyrn a Pawb

Ar noson sgil eu mam, mae tair chwaer sydd wedi ymddieithrio yn rhannu cartref eu plentyndod dros bot o de madarch hud tra bod cyfrinach deuluol yn berwi i’r wyneb. Stori am dengarwch y cof, trawma claddedig, bwyd... a seicedelig.
25 munud
Taith Möbius Taith Möbius

Taith Möbius

Mae Jeremy Brandt yn asiant ar genhadaeth i atal dyn â dyfais sy'n cynnwys botwm na ddylid ei wthio -- ond sydd wedi bod -- gan arwain at ymlid helaeth. Mae hyn yn arwain at frwydr drydanol, yn erbyn ei gilydd ac yn y pen draw am ateb i'r her fwyaf y gall unrhyw un ei hwynebu.

Mae'r ffilm hon yn chwarae'n glyfar â genre yn y fath fodd fel bod cynulleidfaoedd yn cael eu gadael yn trafod goblygiadau'r stori ymhell ar ôl ei gwylio. Mae'n ddiogel i ddweud: mae hon yn ffilm RHAID I CHI EI GWELD I'R DIWEDD IAWN.
20 munud

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.