General Public
Access to all films blocks in the 2021 Carmarthen Bay Festival. Times displayed for screening blocks are displayed in your local time. {"blocks": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}, "live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}, "streams": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}} {"blocks": ["*"], "live": [], "streams": []}
Carmarthen Bay Film Festival 2022 {"blocks": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}, "streams": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}} {"blocks": ["*"], "streams": ["*"]}
3pm 18/10/22 Inside Broadside (Production Company) {} {}
6:30pm 18/10/22 Networking Reception with buffet and drinks. {} {}
2pm 19/10/22 Interactive Film Selection Screening. {} {}
2pm 18/10/22 UWTSD Adventure Filmmaking/Filmmaking Screening {} {}
1pm 18/10/22 VR Design with Karl Sedgwick {} {}
4pm 19/10/22 Webisodes Selection Screening {} {}
Festival Day 1 Pass (18/10/22) (Networking event and film night not included) {} {}
4pm 19/10/22 Television Selection Screening {} {}
Festival Day 2 Pass (19/10/22) {} {}
1pm 19/10/22 Greenscreen Master Class {} {}
Macro Photography with OM Systems Ambassador Geraint Radford {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}} {"live": ["a038a29d-f484-4d28-95e6-19bc3178f121"]}
8pm Wales Interactive- Interactive Movie Night {} {}
OM Systems x Pembrokeshire Fire Spinners Workshop {} {}
11am 19/10/22 FPV Drones with Lloyd Grayshon and Media To Motion {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}} {"live": ["b78f78ac-9d5c-4ad3-81e5-08a44d3742c2"]}
Environmental Documentary and Drone Selection Screening {} {}
Carmarthen Bay Film Festival 2023 {"blocks": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}, "streams": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}} {"blocks": ["*"], "streams": ["*"]}
Golygfa o'r Tu ôl i'r Lens. {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": 50, "max_replays": -1}} {"live": ["77e1c9c0-fa6f-4fa9-859b-d13f32a28c9d"]}
In persona Event. {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": 50, "max_replays": -1}} {"live": ["758ad564-ec59-41b9-9bd2-722961fec037"]}
Dangosiad o 'The Martin Decker Show'. {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": 50, "max_replays": -1}} {"live": ["14cf8abb-7c2f-44cf-b0ce-059d857115c8"]}
Holi ac Ateb gyda Martin Decker (Keiron Self). {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": 50, "max_replays": -1}} {"live": ["97b17f5d-41aa-4f51-b24c-30795d639871"]}
Holi ac Ateb gyda Kevin Jones (Cyfarwyddwr/Cyd-gynhyrchydd/Ysgrifennwr) a Keiron Self (Cyd-gynhyrchydd) – ‘The Martin Decker Show’. {"live": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": 50, "max_replays": -1}} {"live": ["bb7331c5-1156-4467-bbe1-9d11bdf0e497"]}
CBFF2024 {"blocks": {"max_on_demand_replays": -1, "max_on_demand_items": -1, "max_items": -1, "max_replays": -1}} {"blocks": ["*"]}
Allwedd Isel, Y Catalydd, Fy Mreuddwyd Fy Nhast, Stori'r Perchyll, Y PEAK, Ryori. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Ar Yn 15, 2025: Y Gaeaf Poeth Hir, Peidiwch â Cherdded, Ffyliaid, Aur, Daipool2, Diwedd-O. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Wedi'i Wneud Yng Nghymru
CBFF 20233
Ymadael, Gwared ni O GEE. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Rhaglen Ddogfen Fer CBFF 2022
Dydd Mawrth 21ain 14:15 Stiwdio Stepny Celtic Short Short Film.
Y Dde Olaf,NEUL未知ND (Yr Anhysbys), Deinosor, Yn, Mae Ebrill yn Lladd Y Naws. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Myfyrwyr BA Antur Gwneud Ffilmiau a Gwneud Ffilmiau PCYDDS.
Pêl-Ffin, Dyfodol Gorlifog, Nain, Ddim yn Werth Ei Lladd. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Rhaglen Ddogfen Fer CBFF 2022
Ffilm Nodwedd Stiwdio Stepni 15fed 10:00
Atgofion o'r Presennol, Marwnad i Fywydau Anorffen, Y Ganwyll Las. Mae'r amser a ddangosir yn eich amser lleol.
Dydd Mercher 22ain 10:00 Ffilm Fer y Brif Theatr.
Dogfen Nodwedd CBFF 2022
...Rwy'n Ddŵr, Unigolyn, Aml Fata Morgana Manylion, Rhaeadrau Tân, Requiem Am Air Llafar, Tyst. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Wedi'i Wneud Yng Nghymru
CBFF 2022 Ffilm Fer Dim Cyllideb
Ffilm Fer Farddonol CBFF 2022
Ffilm Ryngweithiol.
47 COPA | Pedwar deg Saith Uwchgynhadledd Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Iau 23ain 16:00 Stiwdio Stepny Ffilm Fer Wedi'i Gwneud Yng Nghymru.
Ffilm Fer Farddonol CBFF 2022
Dydd Iau 23ain 10:00 Astudio Ffilm Fer Stepny.
Teledu
Dydd Iau 23ain 14:00 Rhaglen Ddogfen Fer Stiwdio Stepny.
CBFF 2022 Wedi'i Wneud yng Nghymru
Amser Adref, Dwi Eisiau Anadlu Aer Melys, Rhewi Eich Ymennydd, Dyma Gariad, Wade yn y Dŵr, Wyt Ti'n Ddideimlad Eto?, Cwpwrdd Dillad Ddoe. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Ffilm Nodwedd CBFF 2022
Que Sera Sera Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Rose, Ein lle, Polvotron 500, Maent yn aros yn dawel, Sbwriel Dynol Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Mercher 22ain 13:30 Rhaglen Ddogfen Fer y Brif Theatr.
Ffilm Fer CBFF 2022
CBFF 2023
CBFF 2023
Seren Newydd CBFF 2022
CBFF 2023
Hunan-ynysu, Carnifal, Mysoffobia, Cofio Hynny?, Poteli Gwyrdd Se7en, Beth Mae'r .... Clwc??! Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Ffilm Fer CBFF 2022
Dydd Mercher 22ain 14:30 Ffilm Fer y Brif Theatr.
Rudy, Fy Babushka Yn Ysmygu Pibell, Prif Bale. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
CBFF 2022 Arbrofol
CBFF 2023
Dydd Llun 20fed 11:00 Ffilm Fer y Brif Theatr Wedi'i Gwneud yng Nghymru.
All-yn Madonna. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Golchi'r Dŵr, Diwrnod Mam Arall, Mae'n Fyd Cinetig, Arswyd ar y Llawr Daear. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Fe Gwrddon ni Cyn, Gwylfa Goch, Night Visions, Entre Les Images, Lairs, A.WAY, The Ferrovores, ôl-ddelwedd. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Llun 20fed 10:00 Animeiddiad Crochan.
CBFF 2023
Y ddaear rhewllyd, Pipo a Cariad Deillion, Cerddorfa Orau'r Byd, CLYWAIS DISTAWWCH GAN HI. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Mercher 22ain 12:20 Ffilm Fer y Brif Theatr a Wnaed Yng Nghymru.
Dros y Rhwystrau Yr amser a restrir yw eich amser lleol.
Dydd Mercher 22ain 11:10 Prif Theatr Ffilm Fer Geltaidd.
Metamorffosis, Piz Regolith, Arcêd Cof y Tŵr, Wilderness William Jefferson, Tu Mewn, Manasanamaha, KEITH Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
AI La | Deallusrwydd Artiffisial La (Pas). Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Comedi Fer CBFF 2022
CBFF 2023
Derek a'i Frics, Triptych, Breuddwydio Rhwng, Sgwrs Cyn bo hir, Clychau'r Gog ar y Mynydd, Y Dderwen Olaf, Portread, Brawd, Mae'n ddrwg gen i, ARDDANGOSFA. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Iau 23ain 11:20 Crochan Experimental / Barddonol.
CBFF 2023
CBFF 2023
Rhaglen Ddogfen Fer CBFF 2022
Goleuadau Harbwr, Y Diwrnod y Bu'n rhaid i mi Dyfu Fyny, Siarc yr Ardd: mae yna rai pethau na all dementia eu cyffwrdd, RISS, Poise. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
CBFF 2023
Cymhellion Mewnol, Camelot, Pindari, Fy Ngwenynnwr Gwyddfid. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Llun 20fed 15:40 Ffilm Fer Crochan Geltaidd.
Fy Arwr, DWYRAIN Llundain, Carafán, Glân, Cthulhu Stroy. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Busnes Arth, Leonidas a'r Pysgodyn, Mam, Splinter. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Dydd Iau 23ain 10:30 Ffilm Fer Dramor Crochan.
CBFF 2023
Y Wisg Felen, Cenhedlaeth Goll. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
21ain a Threfedigaethol,Yr eiddoch Erioed,Nyrs, Mairi, Sam Circus,Mawl, CANIATÂD, Cyffyrddiad Mawr, Cariad O Santiago. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Ffilm Fer CBFF 2022
Dydd Llun 20fed 17:30 Ffilm Nodwedd Prif Theatr.
Mae Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin 2021 wedi bod yn ŵyl fendigedig, yn cynnwys dros 300 o ffilmiau o Gymru a ledled y byd. Wrth i’r ŵyl ddod i ben mae’n bryd cyhoeddi’r Gwobrau ar gyfer pob un o’n 15 categori. Yn darlledu o Sinema eiconig Art Deco Cross Halls, mae ein cyflwynydd a’n noddwr, y cyflwynydd teledu chwedlonol o Gymru, Arfon Haines Davies, yn ymuno â ni unwaith eto i gyflwyno’r gwobrau eleni. Cadwch olwg i ddarganfod beth yw Enillwyr Gwobrau Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin #CBFF2021 Diolch unwaith eto i'n holl Bartneriaid Gŵyl; Sparqfest, Barr & Co Jewellery, Gravells South Wales, Mari Thomas Jewellery, Celtic Wines Limited, Ffilm a’r Cyfryngau yn PCYDDS Caerfyrddin a’r Rapids Network. Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin CBFF - Mae Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin yn hapus iawn i fod yn aelod o @Film Hub Wales a’r @British Arts Festivals Association a gŵyl gymhwyso BAFTA Cymru ac IMDb. #RhagoriaethDylaiBeGweldArSgrin Tîm #CBFF
CBFF 2023
Newydd Gyflawni, Rho Enw i mi. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Thursday 23rd 11:15 Studio Stepny Short Comedy
CBFF 2023
Dydd Llun 20fed 10:00 Rhaglen Ddogfen Nodwedd Stiwdio Stepny.
Bru'dhars, Rwy'n Galw Eich Tad, Pawb Wedi Oedolion, Iâr Ddŵr: Stori Goroesi, TA, Gwreiddiau Diffygiol. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Odyssey Tawel, Mynydd Goleuni, Sgiliau Bywyd, Wichita. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Ein Ffrind Andrew, Cneifio, Rhai Coll, Gemau Bach. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Iau 23ain 14:10 Crochan Arbrofol/Barddonol.
WAVE, Amhenodol, Lifeline, Helwyr Fegan, The Cookie Heist, Carlo, Mabwysiadu, Breuddwydion Lucid, LOVE ME TENDER. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Inverno (gaeaf Timo), Echthaar. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Mercher 22ain 16:00 Prif Theatr Ffilm Fer Ddi-Gyllideb.
CBFF 2023
Rhaglen Ddogfen Fer CBFF 2022
CBFF 2023
Sut i Atal Breuddwyd sy'n Ailadrodd. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Llun 20fed 13:00 Crochan No-Cyllideb Ffilm fer.
Ffilm Fer y Brif Theatr 15fed
Webisodau.
Sgrinio Arbennig.
CBFF 2023
Animeiddiad Crochan15fed 10:30
Dydd Iau 23ain 14:50 Ffilm Fer Crochan Geltaidd.
Ffilm Fer Geltaidd CBFF 2022
Dydd Llun 20fed 14:15 Ffilm Fer y Brif Theatr.
CBFF 2022 Wedi'i Wneud Yng Nghymru
Bywyd Heb Derfynau, Ynys Las. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Mercher 22ain 16:50 Prif Theatr Ffilm Fer Dramor.
Seren Newydd CBFF 2022
Yn union Fel Dŵr, Ymarfer, Taranau Oer, Y Diwrnod Cwrddais â Joshua, Eistedd. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Sansui Llafretaw, Ward Newyn, Y Troed Ymlaen Gorau. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Ffilm Fer CBFF 2022
Dydd Iau 23ain 13:20 Ffilm Fer Crochan Ddi-Gyllideb.
Dogfen Thema Amgylcheddol a Drone.
Fi yw ti, Aros (Aros Mae), Y Graddio, Y Hitchhiker, Mae hi'n iawn, cymerwch reolaeth. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Pan fydd y Tar yn Gollwng yn Goch, Y Cuddfan, Bywyd cyn bywyd, Frankie. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Celtic Short
Defodau Olaf, 1-800-D-Direct, Bryn. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Ffilm Fer CBFF 2022
Y Ffilm Lleoedd Tywyll, Os Gada i'r Gorau Nawr, Dyddiau o Fai, Yr Hyn y Mae Duw Ei Eisiau, Y Doniau. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Y Prawf, ANHYSBYS, TÂP, aicha, Taith Maes, Bwydydd Ar Gyfer Ymdopi. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Dydd Llun 20fed 16:40 Ffilm Fer y Brif Theatr.
Dydd Iau 23ain 14:40 Stiwdio Stepny Ffilm Fer.
Dydd Iau 23ain 10:00 Ffilm Fer Crochan Wedi'i Wneud yng Nghymru.
CBFF 2023
CBFF 2023
Dydd Mawrth 21ain 12:30 Stiwdio Stepny Ffilm Fer.
Dogfen Fer CBFF 2022
Adalw, Amputee, Blossom Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Rhaglen Ddogfen Nodwedd CBFF 2022
CBFF 2023
CBFF 2023
Dydd Iau 23ain 12:50 Stiwdio Stepny Ffilm Fer.
Dydd Llun 20fed 13:00 Ffilm Fer y Brif Theatr.
Dydd Llun 20fed 12:00 Stiwdio Stepny Ffilm Nodwedd.
Dydd Llun 20fed 12:20 Comedi Fer y Brif Theatr.
Dydd Mawrth 21ain 16:30 Stiwdio Stepny Ffilm Ddi-Gyllideb.
CBFF 2023
Mae Duw wedi Marw, Twll, #YOLO - Dim ond Unwaith rydych chi'n Byw, Matteo / Io sono Matteo ydw i. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Adref Am Ddim, Pizza Byr, Fy Un Gwir Gariad, Anialwch Tymhestlog. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Frayed Edges, Treiffl, Flicker, Danni'r Pencampwr, Cei Newydd i Nigeria: ysgol hedfan filwrol gyfrinachol Cernyw, Shoal, Kettle. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
CBFF 2023
Animeiddiad CBFF 2022
CBFF 2023
Ffilm Fer Geltaidd CBFF 2022
Ffilm Fer Dramor Crochan 15fed
CBFF 2022 Ffilm Fer Dim Cyllideb
Dydd Llun 20fed 10:00 Ffilm Fer y Brif Theatr.
Dydd Mercher 22ain 18:00 Comedi Fer y Brif Theatr.
Dydd Iau 23ain 12:00 Rhaglen Ddogfen Fer Stiwdio Stepny.
Rhyfelwyr Cyhyrau, Y Cymro. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Tywysog Breuddwydion. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
21ain 10:00 Stiwdio Stepny Ffilm Fer Wedi'i Gwneud Yng Nghymru
Ffilm Fer Ffydd CBFF 2022
Ffilm Nodwedd CBFF 2022
CBFF 2023
CBFF 2023
Ffilm Fer CBFF 2022
Dydd Llun 20fed 11:50 Ffilm Fer Dramor Crochan.
Comedi Fer CBFF 2022
Dydd Iau 23ain 12:10 Ffilm Fer Crochan Rising Star.
Dydd Llun 20fed 15:00 Rhaglen Ddogfen Fer y Brif Theatr.
Tu Hwnt i'r Llinell, diminuendo, Dealltwriaeth Gyfanswm, Anfarwol, Ocsigen. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Wedi'i Wneud Yng Nghymru
Dydd Llun 20fed 14:00 Rhaglen Ddogfen Nodwedd Stiwdio Stepny.
CBFF 2023
CBFF2023
Dydd Mawrth 21ain 15:15 Rhaglen Ddogfen Fer Stiwdio Stepny.
Ein Traeth Plastig, Bywyd Cyfrinachol Tom Lightfoot, ANTEROS, The Arborist, Tweaks, One for the Road. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Ffilm Fer Ieithoedd Tramor
Comedi Fer CBFF 2022
Dydd Llun 20fed 16:10 Ffilm Fer y Brif Theatr.
Animeiddiad CBFF 2022
Un Diwrnod, Home Stream, Pas de Deux, The Prospector. Mae'r amser a ddangosir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Ffilm Fer Ieithoedd Tramor
Coch yw fy ngwaed Yr amser a restrir yw eich amser lleol.
CBFF 2023
# Enwebiadau CBFF 2022
Ffilm Fer Dramor Crochan 15fed 12:50.
Comedi Fer CBFF 2022
Dydd Mawrth 21ain 12:00 Comedi Fer Stiwdio Stepny.
Ffilm Fer CBFF 2022
Ffilmiau Byrion CBFF 2022
Dydd Llun 20fed 10:40 Crochan Arbrofol / Ffilm Fer Farddonol.
Dydd Llun 20fed 15:30 Rhaglen Ddogfen Nodwedd Stiwdio Stepny.
Dydd Mawrth 21ain 11:00 Stiwdio Stepny Ffilm Fer.
Dydd Llun 20fed 14:30 Ffilm Fer Dramor Crochan.
Dydd Iau 23ain 15:40 Animeiddiad Crochan.
Lifelike, Gardd Heddwch y Khe Sanh, Y Tywysog Unig, Ail Wynt, Castaway, Mater Allanol. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2022 Drone
Arian Diog, Y Llinell Gymorth Ddifodol, Gwerth Pete, Twyllo. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Y Dylluan, Brawd Troll. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
CBFF 2023
Did Wrth Dill, Nid Gair, Y Goresgyniad. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Cartref yw lle mae'r creithiau yn dod, Swigen, Mainstream. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Barney Lee: Fy Nhaith Gerdded Hir o Gwmpas Prydain (Ar gyfer HNPP), Dyma Amser Enbyd, Dafa Metti (Anodd), Campiglia mewn cwarantîn, Pwy Enillodd y Rhyfel, Ar Draws yr Andes, The Silk Road Walker-Kumarajiva. Mae'r amser a restrir yn eich amser lleol.
Dydd Iau 23ain 15:20 Stiwdio Stepny Ffilm Fer.
CBFF 2023
Dewch i ymuno â ni yng Ngala Gwobrau CBFF 2022 eleni yn Theatr y Ffwrnes ymlaen https://www.facebook.com/events/5117471138368076/
Mae'r seremoni wobrwyo wedi ei threfnu i gael ei chynnal yn Theatr y Ffwrnes ar nos Iau y 18fed, gyda derbyniad yn dechrau am 7.00 PM a'r digwyddiad yn dechrau am 7:30 pm. Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r gyflwynwraig uchel ei pharch eleni fydd Sian Thomas, wyneb cyson ar Heno. Ar wahân i gyhoeddi enillwyr y categorïau, rydym hefyd yn falch iawn o gyflwyno gwobr cyflawniad oes John Hefin eleni. Ni allwn aros i'ch gweld chi yno a dathlu'r holl bobl dalentog yn ein cymuned!
Y Sŵn (2023) 12A 1 awr 29 munud "Ym 1979, pan fydd llywodraeth gyntaf Margaret Thatcher yn torri addewid i sefydlu sianel deledu Gymraeg, mae ton o anufudd-dod sifil yn dilyn. Mae un dyn - Gwynfor Evans - yn bygwth llwgu ei hun i farwolaeth oni bai fod y llywodraeth yn dod yn dda ar ei haddewid maniffesto. ail-ddychmygu un o'r penodau mwyaf lliwgar yn hanes cyfoes Cymru." Cyfarwyddwr: Lee Haven Jones Bydd sesiwn holi-ac-ateb yn dilyn dangosiad y ffilm Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Dr Brett Aggersberg, Uwch Ddarlithydd a Rheolwr Rhaglen yn PCYDDS
Enwebiadau C1BFF 2022
Digwyddiad rhwydweithio yn Llanelly House.
.
Gweithdy Ffotograffiaeth Systemau OM Troelli Tân - Codwch gamera System OM i'w fenthyg ar gyfer y gweithdy Troelli Tân a phrofi ei gyfradd byrstio anhygoel, golau isel a moddau datguddiad hir. Mae'r tân Troelli yn dechrau am 5:30pm
Sgriniad o gyflwyniadau eleni i'r categori Rhaglen Deledu
Golwg dadlennol ar ryfeddodau VR Design gyda Karl Sedgwick
Arddangosiad dangosiad gan fyfyriwr o raddau Gwneud Ffilmiau Antur a Gwneud Ffilm PCYDDS
Golwg y tu mewn i Broadside Films gyda Tom Gripper ac Ioan Ings
Dewch i weld hud y tu ôl i'r llenni o'r hyn sydd ynghlwm wrth greu effeithiau arbennig mewn ffilmiau a theledu gyda sgrin werdd Canolfan S4C Yr Egin a swît cymysgu gweledigaeth.
Lansiad gŵyl 2022 gan Dr Brett Aggersberg.
Taith Gerdded Ffilm Ryngweithiol gan wneuthurwr ffilmiau
.
.
.
Noson Ffilm Ryngweithiol i gymryd rhan ynddi, gyda diolch i Wales Interactive.
Deifiwch yn ddwfn i fyd ffotograffiaeth macro gyda llysgennad OM Systems, Geraint Radford.
Dangosiad o geisiadau eleni yn y categori Dogfen Thema Amgylcheddol a Drone.
Darganfyddwch sut mae FPV Drones yn newid agwedd gwneuthurwyr ffilm at brosiectau creadigol a masnachol gyda Lloyd Grayshon o Media To Motion.
Holi ac Ateb gyda Kevin Jones (Cyfarwyddwr/Cyd-gynhyrchydd/Ysgrifennwr) a Keiron Self (Cyd-gynhyrchydd) – ‘The Martin Decker Show’.
Derbyniad croeso i VIP's, gwahoddedigion a chyflwynwyr yr ŵyl. Derbyniad a Digwyddiad Rhwydweithio a gefnogir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Barti Rum.
Sgriniad o gyflwyniadau eleni i'r categori Webisodes

Proffil

Gwybodaeth Cyswllt

  • Newid E-bost Cyswllt
  • Newid Iaith

Aelodaeth

Cyfrif

  • Rheoli gwybodaeth talu

Dyfeisiau

  • Cofrestrwch eich dyfais symudol neu set-top

Tocynnau

  • Tocyn Hawlio

Preifatrwydd

  • Newid Gosodiadau

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2024
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.