General Public
Cawl tomato
Penawdau Agored Saesneg
Première byd

Tomato Soup

Cawl tomato

9 munud
Mae dau berson sy'n byw ar y stryd yn masnachu cyfrinachau ac yn rhoi tosturi i'w gilydd sy'n ailfywiogi eu hysbryd.
Genres: Drama
Cliciwch i ddad-dewi
Wedi'i addasu o'r stori fer arobryn "Beneath the Cracks," mae Tomato Soup yn dilyn dyn digartref llwglyd, sy'n meddwl bod ganddo guriad bywyd, ond dim ond celwydd y mae'n ei ddweud wrth ei hun yw hynny i gyd. Ar ôl amgylchynu dinas y mae'n ei hadnabod yn rhy dda, mae'r newyn yn suddo i mewn. Mae'n cwrdd â bachgen, hefyd yn amddifad, sy'n adnabod cyflwr y dyn, a'r ddau yn taith gyda'i gilydd, gan roi gobaith i'w gilydd mewn sefyllfa anodd.
Adapted from award-winning short story "Beneath the Cracks," Tomato Soup follows a hungry homeless man, who thinks he has life beat, but that's all just a lie he tells himself. After compassing a city he knows all too well, the hunger pangs sink in. He meets a boy, also destitute, who recognizes the man's plight, and the two journey together, giving one another hope in a difficult situation.
Stiwdio: Mori Pictures
Cynhyrchwyr: Joshua MoriSelina AlbrightJames Mori
Oddi wrth: US
Cynhyrchwyd yn: US
Cyfarwyddwyr: Bret McKeeJoshua Mori
Awduron: Joshua Mori
Prif actorion: Michael Colyar
Actorion Cefnogol: Saël CharlesRachel Lynch
Criw Allweddol: Cinematographer: Kory Williams; 1st AD: Danny Brunner; B-Camera Operator/Editor:Kevin Kem
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.