General Public
Ffilm Fer Farddonol Crochan 17eg 10:30

Ffilm Fer Farddonol Crochan 17eg 10:30

Ar gael: May 17, 2023 09:30
Tan: May 21, 2023 23:59
Iaith:
Angen Tocyn:
Rhannu
Rhannu
Tocynnau
Tocynnau
Ymunwch Nawr
Ymunwch Nawr
Gwylio
Gwylio
CBFF 2023
Mwy na Gwallt Mwy na Gwallt

Mwy na Gwallt

Yn eistedd am y tro cyntaf mewn siop barbwr, bydd bachgen ifanc du yn darganfod am y tro cyntaf grym symbolaidd gwallt du.
12 munud
Domestig Domestig

Domestig

Ffilm gyntaf o drioleg am y Schwarze Pädagogik, mae Domestication yn archwilio trais yn y cartref gan anelu at ddod o hyd i'w wreiddiau a chan ddechrau o'r cysyniad o 'ufudd-dod', mae'n dangos, trwy iaith ddychmygus, effeithiau mewnlifiad addysg ormesol ar a perthynas cwpl.

Mae Domestication wedi'i gomisiynu a'i gynhyrchu gan In Between Art Film ar gyfer y prosiect Mascarilla 19 - Codes of domestic violence.
15 munud
Y Dong Gyda'r Trwyn Llewychol Y Dong Gyda'r Trwyn Llewychol

Y Dong Gyda'r Trwyn Llewychol

Sylweddoliad modern o gerdd arswydus Edward Lear. Mae'r Dong yn syrthio mewn cariad â merch Jumbly pan fydd yn cyrraedd y lan wag. Ond mae'r Jumblies yn hwylio ymlaen ac mae'r Dong yn cael ei yrru y tu hwnt i synnwyr gan wrthodiad i gefnu ar freuddwyd. Wedi'i saethu cyn ac yn ystod cloi i lawr yn Dungeness a'i hadrodd gan Tilda Swinton mae'r gerdd newydd ei bathu ac yn berthnasol gyda'i holl brydferthwch ingol mewn tact.
13 munud

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.