General Public
Y Dong Gyda'r Trwyn Llewychol
Saesneg

The Dong With The Luminous Nose

Y Dong Gyda'r Trwyn Llewychol

13 munud
Y Dong Gyda'r Trwyn Llewychol
Genres: Family, Drama
Cliciwch i ddad-dewi
Sylweddoliad modern o gerdd arswydus Edward Lear. Mae'r Dong yn syrthio mewn cariad â merch Jumbly pan fydd yn cyrraedd y lan wag. Ond mae'r Jumblies yn hwylio ymlaen ac mae'r Dong yn cael ei yrru y tu hwnt i synnwyr gan wrthodiad i gefnu ar freuddwyd. Wedi'i saethu cyn ac yn ystod cloi i lawr yn Dungeness a'i hadrodd gan Tilda Swinton mae'r gerdd newydd ei bathu ac yn berthnasol gyda'i holl brydferthwch ingol mewn tact.
A modern realisation of Edward Lear's haunting poem. The Dong falls in love with a Jumbly girl when she arrives on the empty shore. But the Jumblies sail on and the Dong is driven beyond sense by a refusal to abandon a dream. Shot before and during lock down at Dungeness and narrated by Tilda Swinton the poem is newly minted and relevant with all its poignant beauty in tact.
Cynhyrchwyr: Jonny PhillipsJonathan Blagrove
Oddi wrth: GB
Cynhyrchwyd yn: GB
Cyfarwyddwyr: Jonny Phillips
Awduron: Edward Lear
Prif actorion: Tilda SwintonRobert WhitelockSasha BeharYolanda Vasquez
Criw Allweddol: Oliver Schofield - Director of PhotographyGuy Sigsworth - ComposerVinca Brown - Editor
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.