General Public
Stiwdio Stepni - Ffilm Fer 18fed 15:20

Stiwdio Stepni - Ffilm Fer 18fed 15:20

Ar gael: May 18, 2023 14:20
Tan: May 21, 2023 23:59
Iaith:
Angen Tocyn:
Rhannu
Rhannu
Tocynnau
Tocynnau
Ymunwch Nawr
Ymunwch Nawr
Gwylio
Gwylio
CBFF 2023
Y Driniaeth Dawel Y Driniaeth Dawel

Y Driniaeth Dawel

Ffilm fer am ddyn oedrannus Iddewig sy'n mynd i'r synagog i wneud cyffes.
10 munud
Mewn Bywyd Arall Mewn Bywyd Arall

Mewn Bywyd Arall

Pan mae bywyd yn cynllwynio’n greulon yn erbyn dyn sydd â phopeth i fyw iddo, mae’n teimlo gorfodaeth i dorri i fyny gyda’r ddynes y mae’n ei charu oherwydd ei fod yn ei charu yn fwy na bywyd ei hun. Mae In Another Life yn ffilm am ddewisiadau, cariad dwys ac aberth eithaf.
11 munud
Llythyrau at Gariadon Colledig Llythyrau at Gariadon Colledig

Llythyrau at Gariadon Colledig

Portread agos-atoch o ddau gariad sy'n dioddef o ddementia a'u bodolaeth doredig, wedi'i osod ar draws tair llinell amser ac yn canolbwyntio ar stori garu wir, drasig Héloïse d'Argenteuil ac Abélard yn Ffrainc yn y 12fed ganrif.
23 munud
DEffro DEffro

DEffro

Daw teulu i delerau â cholled drasig, gan archwilio'r goblygiadau seicolegol ac ymarferol. Mae’n codi ymwybyddiaeth o fater cymdeithasol iechyd meddwl nad yw’n cael ei adrodd yn ddigonol mewn lleoliadau gwledig a sut mae sgyrsiau am deimladau yn atal troellog tuag at hunanladdiad.
19 munud

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.