General Public
Ffilm Fer Stiwdio Stepni 17eg 10:00

Ffilm Fer Stiwdio Stepni 17eg 10:00

Ar gael: May 17, 2023 09:00
Tan: May 21, 2023 23:59
Iaith:
Angen Tocyn:
Rhannu
Rhannu
Tocynnau
Tocynnau
Ymunwch Nawr
Ymunwch Nawr
Gwylio
Gwylio
CBFF 2023
Cinio gyda Hitler Cinio gyda Hitler

Cinio gyda Hitler

Mae grŵp di-ofn o ferched ifanc yn cyflawni eu dyletswydd fel profwyr blas i Adolf Hitler.
8 munud
Rhyw Fath o Berson Rhyw Fath o Berson

Rhyw Fath o Berson

Ar noson dangosiad mawreddog, mae gwneuthurwr ffilmiau'n cael ei orfodi i wynebu'r dewisiadau a wnaeth wrth weithio ar ei raglen ddogfen arbennig.
20 munud
Cwestiwn o Wasanaeth -- PEILOT Cwestiwn o Wasanaeth -- PEILOT

Cwestiwn o Wasanaeth -- PEILOT

O glogwyni Cymru, i islawr MI6, i ffermdy yn Wisconsin, mae "A Question of Service" yn dilyn Joseph, dehonglydd MI6...a all fod yn ysbïwr Rwsiaidd neu beidio.

Mae drama deuluol Joseph, tensiwn mewnol, a pherthynas gymhleth gyda'i fos yn datgelu y gall bagiau personol fod yr un mor gymhleth â chytundeb ysbïo sydd wedi mynd o chwith.
25 munud
Mwgwd. Mwgwd.

Mwgwd.

"Ni yw'r hyn rydyn ni'n ei guddio"

Yn ystod ing y pandemig cynnar yng nghornel maes parcio tanddaearol tywyll, mae tad ifanc cythryblus yn gadael ei blentyn cysgu ar ei ben ei hun yn y car. Mae gwraig arswydus yn ymyrryd.
11 munud

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.