General Public
Stiwdio Stepni Ffilm Fer Ddi-Gyllideb 16eg 12:20

Stiwdio Stepni Ffilm Fer Ddi-Gyllideb 16eg 12:20

Ar gael: May 16, 2023 11:20
Tan: May 21, 2023 23:59
Iaith:
Angen Tocyn:
Rhannu
Rhannu
Tocynnau
Tocynnau
Ymunwch Nawr
Ymunwch Nawr
Gwylio
Gwylio
CBFF 2023
Bachgen Du Bachgen Du

Bachgen Du

Beth sy'n gwneud rhywun yn berson drwg? Ai UN peth drwg sydd ei angen? Neu a yw'n fesur o'r holl bethau a wnaethoch?

I BECHGYN DU yn Llundain Fodern, yn rhy aml mae mor syml â bod yn y lle anghywir ar yr amser anghywir.

Ond beth os mai’r dyfarniad mae BLACKBOYs yn ei wynebu gan gymdeithas … o’r ysgol … gan yr heddlu … oedd yr un dyfarniad y maen nhw’n ei wynebu gan DDUW?
22 munud
Cymhleth Gwaredwr Cymhleth Gwaredwr

Cymhleth Gwaredwr

Mae Oakley yn gweithio yn ei sinema leol, wedi'i orchuddio gan y diflas o ddydd i ddydd. Un prynhawn mae'n dod o hyd i ffôn anghofiedig ac yn dysgu am ddigwyddiad troseddol canfyddedig ar fin digwydd. Rhaid iddo benderfynu p'un ai i redeg … neu sefyll.
19 munud
Merched Dinefwr Merched Dinefwr

Merched Dinefwr

Mae Kate, merch ifanc gythryblus sy'n edrych i gwrdd â phobl newydd, yn profi tro tywyll o ddigwyddiadau ar ôl cytuno i ail ddêt gyda'r tywyll a dirgel Theo.
14 munud
Larwm Tân yn Gynnau Mewn Dau Dŷ Larwm Tân yn Gynnau Mewn Dau Dŷ

Larwm Tân yn Gynnau Mewn Dau Dŷ

Mae larwm tân yn canu mewn dau dŷ gan arwain at gyfnewidfa rhwng cymdogion na fyddai wedi digwydd fel arall.
7 munud
Mr Windibank am 1 o'r gloch Mr Windibank am 1 o'r gloch

Mr Windibank am 1 o'r gloch

Mae Mr Windibank yn aros am ei apwyntiad 1 o'r gloch pan fydd pethau'n cymryd tro.
3 munud

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.