General Public
Wedi tagu
Saesneg
Wales Premiere

Choked Up

Wedi tagu

13 munud
Wedi tagu
Genres: Comedy
Rhybuddion Cynnwys: Adult Language
Cliciwch i ddad-dewi
Mae peswch dirdynnol yn diarddel cyfweliad teledu byw sy’n diffinio gyrfa gyda’r AS Fiona Lacey (Maxine Peake) - Gweinidog yr Amgylchedd. Gan geisio cyfleu neges ddifrifol a phwysig am yr Argyfwng Hinsawdd, mae ei gyrfa yn un hirfaith, wedi’i pharhau gan arbenigwyr gwleidyddol, rhyfelwyr bysellfwrdd a dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol. O dan gwestiynu cynyddol ymosodol gan yr angor newyddion Robert West (Adam James), a all hi droi pethau o gwmpas cyn ei bod hi'n rhy hwyr?
A tickly cough derails the career-defining live tv interview of MP Fiona Lacey (Maxine Peake) - Minister for the Environment. Trying to deliver a serious and important message about the Climate Crisis, her career takes a nosedive, perpetuated by political pundits, keyboard warriors and social media influencers. Under increasingly aggressive questioning by news anchor Robert West (Adam James), can she turn things around before it's too late?
Stiwdio: Bru Productions
Cynhyrchwyr: Adam ShakinovskyStephanie Hazel
Oddi wrth: GB
Cynhyrchwyd yn: GB
Cyfarwyddwyr: Jill Worsley
Awduron: Jill Worsley
Prif actorion: Maxine PeakeAdam James
Actorion Cefnogol: Sam FletcherRakhi SharmaOwen Baxter
Criw Allweddol: Adrian MarcianteGemma Nunn
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.