General Public
Poen o Ddistawrwydd
Penawdau Agored Saesneg
Première byd

Pain of Silence

Poen o Ddistawrwydd

77 munud
Poen o Ddistawrwydd
Genres: Documentary and Reality
Rhybuddion Cynnwys: Mild Language
Cliciwch i ddad-dewi
Mae ein byd wedi colli gormod o ffurfiau celf traddodiadol. Mae “Poen Tawelwch” yn dal yn feddylgar frwydrau pump o artistiaid traddodiadol Thai y mae eu bodolaeth wedi’i fygwth ymhellach gan bandemig COVID-19. Mae’r cyfarwyddwr Christopher Janwong McKiggan, gwneuthurwr ffilmiau a phianydd clasurol o Wlad Thai-Seisnig, a chyd-gyfarwyddwr Poomphong Kumwong, cerddor a gwneuthurwr ffilmiau traddodiadol o Wlad Thai, yn archwilio byd celfyddydau traddodiadol Gwlad Thai mewn cyfres o gyfweliadau cyfareddol. Maent yn datgelu’r realiti llym a wynebir gan yr ymarferwyr, eu gwytnwch yn wyneb adfyd, a’r dyfodol ansicr sy’n bygwth amlyncu’r ffurfiau celf traddodiadol a pharchus hyn.

Mae “Poen Tawelwch” yn archwilio gwaith 'Hun Lakhon Lek Sippathum Kumnai' (Pypedau Traddodiadol Thai), grŵp ethnig 'Thai Song Dam', 'Mae Phe Tai Hun Lakhon Khon' (grŵp pypedau dynol Thai), y gelfyddyd lledr Grand Shadow chwarae 'Nung Yai' (crefft lledr Thai), a'r chwaraewr dall arobryn 'Phin' (liwt Thai traddodiadol) Boonma Khaowong. Mae’r rhaglen ddogfen bwysig hon yn amlygu pwysigrwydd y ffurfiau celf traddodiadol hyn ac yn ysbrydoli cefnogaeth o’r newydd i’r artistiaid hyn a’u crefft. Trwy adrodd straeon pwerus, mae "Poen Tawelwch" yn ysbrydoli cynulleidfaoedd gyda dealltwriaeth ddyfnach o arwyddocâd y ffurfiau celf hyn a'r angen i'w cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Our world has lost too many traditional art forms. “Pain of Silence” thoughtfully captures the struggles of five traditional Thai artists whose existence has been further threatened by the COVID-19 pandemic. Director Christopher Janwong McKiggan, a Thai-English filmmaker and classical pianist, and co-director Poomphong Kumwong, a Thai traditional musician and filmmaker, explore the world of Thai traditional arts in a series of captivating interviews. They uncover the harsh realities faced by the practitioners, their resilience in the face of adversity, and the uncertain future that threatens to engulf these traditional and revered art forms.

“Pain of Silence” examines the work of ' Hun Lakhon Lek Sippathum Kumnai' (Thai Traditional Puppets), ethnic group 'Thai Song Dam', 'Mae Phe Tai Hun Lakhon Khon' (Thai human puppet group), the leather art Grand Shadow play 'Nung Yai' (Thai leather craft), and the award-winning blind 'Phin' (traditional Thai lute) player Boonma Khaowong. This important documentary illuminates the importance of these traditional art forms and inspires renewed support for these artists and their craft. Through powerful storytelling, "Pain of Silence" inspires audiences with a deeper understanding of the significance of these art forms and the need to preserve them for future generations.
Stiwdio: Chris The Pianist Productions
Cynhyrchwyr: Christopher Janwong McKigganPoomphong KumwongKrittaluk Thongpradub
Oddi wrth: US
Cynhyrchwyd yn: TH
Cyfarwyddwyr: Christopher Janwong McKigganPoomphong Kumwong
Prif actorion: Orawan LeelakulNoppadol HongsrisakulLalita PetchomNaruebordin LailaoBoonma KhaowongPattanasak KulchaiwatChalan ThawornnukulphongSutat SongkajornArkom TongkonghanWanasiri MorakulNarisara Sakpunjachot
Criw Allweddol: Christopher Janwong McKigganPoomphong KumwongKrittaluk ThongpradubChatchur ChursombulPadparadscha KhumwongNarisara Sakpunjachot
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.