General Public
Melin Wynt Marwolaeth
Penawdau Agored Saesneg
Europe Premiere

The Windmill of Death

Melin Wynt Marwolaeth

32 munud
Roedd y ffordd yn agored, fe wnaethon nhw droi i'r dde
Genres: Action/Adventure, Comedy
Rhybuddion Cynnwys: Mild Language
Cliciwch i ddad-dewi
Yn ystod ychydig eiliadau cyntaf The Windmill of Death, mae dau frawd yn dod o hyd i arwydd person coll diddorol, wedi’i bostio gan y dyn coll ei hun. Unwaith y byddan nhw’n dal i fyny â’r cymeriad dirgel a dienw hwn, mae’r ddeuawd yn troi’n driawd, ac maen nhw’n parhau â’u crwydro drwy grwydro tenau ei boblogaeth, swreal, ond eto’n gwahodd purdanwyr cefn gwlad Portiwgal. Mae camera 8mm Daniell yn dilyn y band o lollygaggers gyda chynefindra cynnes wrth iddynt frysio i nunlle gyda’u beic modur a’u pêl-droed, yn cwyro ymlaen tua Chwpan y Byd 1998, yn colli cariadon, ac yn frawdoliaeth.
In the first few moments of The Windmill of Death, two brothers find an intriguing missing-person sign, posted by the missing man himself. Once they catch up with this mysterious and nameless character, the duo becomes a trio, and they continue their wandering through a sparsely populated, surreal, yet still inviting purgatory of the Portuguese countryside. Daniell’s 8mm camera follows the band of lollygaggers with warm familiarity as they hurry to nowhere with their motorcycle and their football, waxing on about the 1998 World Cup, lost loves, and brotherhood.
Stiwdio: George Daniell
Oddi wrth: PT
Cynhyrchwyd yn: PT
Cyfarwyddwyr: George Daniell
Prif actorion: Frederick DouglasMarkus TreppoRenato Unterberg
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.