General Public
Mae'r Galon Yn Eisiau
Saesneg

The Heart Wants

Mae'r Galon Yn Eisiau

9 munud
Wedi'i lofruddio a'i groesawu i'r nef, ond eto'n hiraethu am fod yn ôl ar y ddaear. Nid oes unrhyw beth na fyddai Marie yn ei roi yn gyfnewid am y cariad a adawodd ar ôl.
Genres: Sci-Fi/Fantasy
Cliciwch i ddad-dewi
Er mai llofruddiaeth oedd achos marwolaeth, i Marie, y gwir drasiedi yw iddi gael ei dwyn o'i bywyd llawn pwrpas. Gan adael diogelwch y nefoedd, mae Marie yn crwydro i deyrnas purdan lle caiff ail gyfle gan gythraul sy'n gweld ei hanobaith fel y cyfle perffaith. Yn gyfnewid am atgofion Marie o’r bywyd a’r cariad a adawodd ar ei hôl, mae’n dychwelyd i’r ddaear a chaiff y cof am ei gorffennol ei ddisodli gan hunaniaeth newydd.
Though murder was the cause of death, for Marie, the true tragedy is that she was robbed of her purpose-filled life. Leaving the safety of heaven, Marie wanders into the realm of purgatory where she is given a second chance by a demon who sees her desperation as the perfect opportunity. In exchange for Marie’s memories of the life and love she left behind, she returns to earth and the memory of her past is replaced with a new identity.
Stiwdio: Mystic Cinema
Cynhyrchwyr: Ariel FranklinJordan Stinson
Oddi wrth: US
Cynhyrchwyd yn: US
Cyfarwyddwyr: Taylor Will Page
Awduron: Ariel T. Franklin
Prif actorion: Ariel Franklin
Actorion Cefnogol: Eric Whitten
Criw Allweddol: Kanish GroverLaura YurkoTyra SledgeCornelius White
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.