General Public
I'r Rhai Colledig
Saesneg
Wales Premiere

For The Lost Ones

I'r Rhai Colledig

12 munud
I'r Rhai Colledig
Genres: Drama
Rhybuddion Cynnwys: Drug References, Drug Usage
Cliciwch i ddad-dewi
Mae Danny, dyn ifanc o Gaerdydd, yn cael ei aflonyddu gan feddyliau am ei orffennol. Mae ei ffrind Sean yn ymweld ag ef a gyda'i gilydd maent yn cychwyn ar daith hiraethus. Maent yn beicio trwy'r dirwedd drefol i gefn gwlad maestrefol. Yma, mae gwir bwrpas eu hantur yn datgelu ei hun. Rhaid i Danny ddod i delerau ag atgofion anodd os yw am ddod o hyd i gau.
Danny, a young man from Cardiff, is disturbed by thoughts of his past. His friend Sean pays him a visit and together they embark on a nostalgic journey. They cycle through the urban landscape to the suburban countryside. Here, the true purpose of their adventure reveals itself. Danny must come to terms with difficult memories if he is to find closure.
Stiwdio: N/A Self Produced
Cynhyrchwyr: Will HartleyMatt Blake
Oddi wrth: GB
Cynhyrchwyd yn: GB
Cyfarwyddwyr: Will Hartley
Awduron: Will HartleyTom Watts
Prif actorion: Mitch MorganGabin Kongolo
Criw Allweddol: DOP Daniel LillieEditor Tom FarmerCasting director Hannah Marie Williams1st Ac Thomas RosserSound Operator Sam TurnerArt department Claudia RoseArt Director Fern Leigh AlbertSound Mixer Simon JonesColourist Lucrezia Pollice
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.