General Public
Glasbren
Saesneg
Première byd

Sapling

Glasbren

13 munud
Mae labrwr unig yn wynebu ffigwr o'i orffennol.
Genres: Drama, Thriller
Rhybuddion Cynnwys: Adult Content, Adult Language, Mild Violence
Cliciwch i ddad-dewi
Stori labrwr unig yw Sapling sydd, ar ôl ymyrryd mewn digwyddiad o fwlio, yn cael ei orfodi i ddod o hyd i wrthwynebydd yn ei arddegau gyda chanlyniadau annisgwyl.

Mae’r ffilm yn ffilm gyffro gwrth-ddial ac yn archwiliad llawn tyndra a gwasgarog o euogrwydd a chanlyniadau hirdymor trais. Gan ddefnyddio perfformiadau naturiaethol, symbolaeth arddullaidd a deialog minimol, mae Sapling yn gwyrdroi disgwyliadau genre macho nodweddiadol ac yn edrych ar fethiannau gwrywdod traddodiadol.


Sapling is the story of a lonely labourer who, after intervening in a bullying incident, is compelled to track down a teenage adversary with unexpected consequences.

The film is an anti-revenge thriller and a tense and sparse exploration of guilt and the long lasting consequences of violence. Employing naturalist performances, stylised symbolism and minimal dialogue, Sapling subverts typical macho genre expectations and looks at the failings of traditional masculinity.


Stiwdio: N/A
Cynhyrchwyr: Michael MacBroom
Oddi wrth: IE, GB
Cynhyrchwyd yn: IE, GB
Cyfarwyddwyr: Michael MacBroom
Awduron: Michael MacBroom
Prif actorion: Jonathan HardenCaolán Byrne.
Actorion Cefnogol: Joe SharkeyKaren KinghanRob BellTodd Bustard.
Criw Allweddol: Thomas McKeownAlexandra MooreStevie Lennox.
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.