General Public
Giddh (Y Sborion)
Saesneg

Giddh (The Scavenger)

Giddh (Y Sborion)

24 munud
Giddh (Y Sborion)
Genres: Drama
Cliciwch i ddad-dewi
Mae hen ddyn yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd. Mae'n methu ag achub ei farwolaeth yn fuan, gyda dim ond ychydig o Rwpi yn ei boced gallai nôl meddyginiaeth neu fwyd, byth y ddau.

Mae gwaith yn anodd dod heibio, nid yw'r hen ddyn newynog yn edrych fel llafurwr galluog. Mae pethau'n ddifrifol nes iddo faglu ar fodd annhebygol o oroesi, ond mae cost i hyn.

Mae angen iddo roi ei gydwybod yn y fantol am ychydig yn unig tamaid. Mae trychineb yn taro a gall yr hen ddyn elwa ohono. Nid yw diymadferthedd ac anobaith yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y da a'r drwg ond nad ydynt yn oddrychol cywir ac anghywir? Daw helynt mewnol a chyn bo hir mae newyn yn gwrthdaro ag euogrwydd. Gyda’r bwyd ar ei blât yn y fantol, beth fydd yn pwyso’n drymach, ei newyn neu ei euogrwydd?
An old man struggles to make ends meet. He fails to save his dying soon, with just a few Rupees in his pocket he could fetch either medicines or food, never both.

Work is hard to come by, the old starving man doesn’t look like a capable labourer. Things are grim until he stumbles upon an unlikely means of survival, but this comes at a cost.

He needs to put his conscience at stake for just a few morsels. A calamity strikes and the old man can benefit from it. Helplessness and desperation don’t know right from wrong but aren’t right and wrong subjective? An internal tussle ensues and soon hunger collides with guilt. With the food on his plate at stake, what will weigh heavier, his hunger or his guilt?
Stiwdio: Ellanar Films
Cynhyrchwyr: Radhika Lavu
Oddi wrth: IN
Cynhyrchwyd yn: IN
Cyfarwyddwyr: Manish Saini
Awduron: Ashok SankhlaManish Saini
Prif actorion: Sanjay MishraVaibhav BiniwaleRaj VithhapuraBhavesh ShrimaliManisha NarkarBhupendra Prajapati
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.