General Public
G Fflat
Saesneg

G Flat

G Fflat

18 munud
strôc 84 oed. goroeswr yn anfon am weithiwr rhyw sy'n arwain at uchafbwynt annisgwyl.
Genres: Drama
Rhybuddion Cynnwys: Adult Content, Suicide, Drug Usage
Cliciwch i ddad-dewi
Mae'r sielydd 84 oed, Ceri, wedi colli ei ŵr i ganser a'i allu i chwarae i strôc wanychol. Mae ei fywyd diflas yn cael ei dreulio mewn unigedd, heblaw am ymyrraeth gofalwyr asiantaeth a chysur ei I-pad.
Gan achub ar y cyfle a ddaw yn sgil prinder staff gyda'r nos, mae'n defnyddio Grindr i wahodd Iestyn, bachgen rhent 20 oed, i ymweld.
Er mawr syndod i Ceri, mae Iestyn yn Feiolinydd mewn conservatoire cyfagos sy’n cynnal ei hun trwy waith rhyw. Mae gwerthfawrogiad o gerddoriaeth gerddorfaol gyfoes yn eu clymu ar unwaith; ond pan ddaw’n amser dechrau busnes, rydym yn gweld bod Ceri’n chwilio am brofiad gwahanol iawn i’r un roedd Iestyn wedi disgwyl ei ddarparu.
84 year old cellist Ceri has lost his husband to cancer and his ability to play to a debilitating stroke. His dull life is spent in solitude, save for the interruptions of agency carers and the solace of his I-pad.
Seizing the opportunity that a night time staff shortage brings, he uses Grindr to invite 20 year old rent-boy Iestyn to visit.
To Ceri’s surprise, Iestyn is a Violinist at a near-by conservatoire who is supporting himself through sex work. An appreciation of contemporary orchestral music instantly bonds them; but when it’s time to get down to business, we find Ceri was looking for a very different experience to the one Iestyn had expected to provide.
Stiwdio: Full Of Enfys Productions
Cynhyrchwyr: Brett Webb
Oddi wrth: GB
Cynhyrchwyd yn: GB
Cyfarwyddwyr: Peter Darney
Awduron: Peter Darney
Prif actorion: Richard WilsonAled ap Steffan
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.