General Public
distawrwydd 1b
Penawdau Agored Saesneg
Wales Premiere

Silence 1b

distawrwydd 1b

3 munud
distawrwydd 1b
Genres: Poetic
Cliciwch i ddad-dewi
Mae Iggy, yn delio â cholled drasig diweddar rhywun nad yw hi wedi'i adnabod yn ddigon hir i alw ei phartner, ond mae rhywun a ddaeth, heb edrych amdano, yn ddigon pwysig yn dod yn fyd cyfan iddi am yr eiliad fer honno mewn amser.

Y peth mwyaf cyfarfu Iggy erioed, cyn i neb arall ei wybod. Ei hoff beth, wedi ei gymryd i ffwrdd cyn y gallai hi byth yn wir yn ei deall. Mae Iggy bellach ar ôl i geisio cysylltu'r dotiau rhwng popeth a ddigwyddodd yn rhy gyflym yn emosiynol.
Iggy, is dealing with the recent tragic loss of someone she hasn’t known for long enough to call her partner, but someone who without looking for it, became important enough become her entire world for that brief moment in time.

The greatest thing Iggy ever met, before anyone else knew it. Her favourite thing, taken away before she could ever truly understand her. Iggy is now left to try and emotionally connect the dots between all that happened all too quickly.
Stiwdio: Armoury London
Cynhyrchwyr: Ray OkudzetoSofia Sallon
Oddi wrth: GB
Cynhyrchwyd yn: GB
Cyfarwyddwyr: Rollo Hollins
Awduron: Rollo Hollins
Prif actorion: Bárbara MaldonadoAlice Macrae
Criw Allweddol: James DemetrioAdem IlhanToby TomkinsOliver FordRobyn WarwickAlicia Robyn EllisTom Keats
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.