General Public
Cysylltiadau Rice
Saesneg
United Kingdom Premiere

Rice Connections

Cysylltiadau Rice

15 munud
Cysylltiadau Rice
Genres: Documentary and Reality
Rhybuddion Cynnwys: Mild Language
Cliciwch i ddad-dewi
Mae'r rhaglen ddogfen hon yn sôn am daith artistig Aida Redza, dawnswraig gyfoes fenywaidd o Malaysia, a sut y creodd hi safle perfformio dawns trwy dyfu'r plot paddy o'r newydd yn ystod pandemig COVID-19 ddiwedd mis Hydref 2020. Mae hi'n enwog am creu gweithiau amlddisgyblaethol cydweithredol sy'n cynnwys reis. Cymerodd Aida a’i chyd-weithwyr ran yn y gwahanol gyfnodau yng nghylch bywyd y padi ac yn olaf creodd berfformiad dawns allan o’r broses hon.
This documentary is about an artistic journey of Aida Redza, a muslim female contemporary dancer from Malaysia, and how she created a dance performance site by growing the paddy plot from scratch during the COVID-19 pandemic in late October of 2020. She is famous for creating collaborative multidisciplinary works involving rice. Aida and her co-collaborators participated in the different phases of the paddy’s life-cycle and finally created a dance performance out of this process.
Stiwdio: 221B MEDIA LLC
Cynhyrchwyr: Ee T. Lim
Oddi wrth: MY
Cynhyrchwyd yn: MY
Cyfarwyddwyr: Ee T. Lim
Awduron: Ee T. Lim
Prif actorion: Aida Redza
Actorion Cefnogol: Kein Fei Lee
Criw Allweddol: Choon Ean Goh
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.