General Public
CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN
Saesneg

CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN

107 munud
CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN
Cliciwch i ddad-dewi
"Tyfodd Macarena i fyny mewn teulu diymhongar. Mae ei rhieni yn churreros a phenderfynodd ymfudo i UDA pan oedd hi'n bum mlwydd oed. Carismatig, gyda chymeriad a chryfder gwych, roedd Macarena yn byw yn llencyndod cymhleth, ond llwyddodd tro annisgwyl i'w chanoli. : penderfynodd astudio'r Gyfraith Diana, plismon y cyfarfu â hi mewn interniaeth, yn dod yn gariad at ei fywyd Mae popeth i'w weld yn mynd fel y breuddwydiodd erioed, ond mae ei dad yn achosi newid sydyn yn eu bywydau.Mae Paco yn syrthio mewn cariad gyda phutain y mae'n gadael yn feichiog, gan roi ei deulu mewn troell gymhleth, yn economaidd ac yn emosiynol Rhaid i Macarena dalu dyled a gontractiwyd gan ei dad a'i ferch, os nad yw am ddioddef niwed pellach.
I symud ymlaen, mae Macarena yn cytuno i weithredu fel mul a chludo nwyddau o Los Angeles i Fecsico. I wneud hyn, mae'n llogi taith car a rennir ar-lein gyda Louis, “perchennog” ifanc rhyfedd y cerbyd. Mae popeth yn ymddangos yn berffaith ...
Fodd bynnag, mae ei dihangfa, a oedd yn addo bod, yn anad dim, yn ryddhadol, yn y pen draw yn brofiad llawn sioc, a fydd yn y pen draw gyda Macarena a Louis yn antur fwyaf eu bywydau."
"Macarena grew up in a humble family. Her parents are churreros and decided to migrate to the USA when she was five years old. Charismatic, with a great character and strength, Macarena lived a complicated adolescence, but an unexpected twist managed to center her: she decided to study Law. Diana, a policewoman whom she met in an internship, becomes the love of his life. Everything seems to be going as she always dreamed, but his father causes a sudden change in their lifes. Paco falls in love with a prostitute that he leaves pregnant, putting his family in a complex spiral, both economically and emotionally. Macarena must pay a debt contracted by his father and his girl, if she does not want to suffer further damage.
To get ahead, Macarena agrees to act as a mule and transport merchandise from Los Angeles to Mexico. To do this, he hires a shared car trip online with Louis, the peculiar young “owner” of the vehicle. Everything seems perfect...
However, her escape, which promised to be, above all, liberating, ends up being an experience full of shocks, that will end up with Macarena and Louis in the greatest adventure of their lives."
Cynhyrchwyr: FRANK ARIZA TIRADOÁLVARO ARIZA TIRADOMARIA LUISA GUTIÉRREZCHRISTOPHER HOOL
Oddi wrth: ES
Cynhyrchwyd yn: ES
Cyfarwyddwyr: FRANK ARIZA TIRADO
Awduron: FRANK ARIZA TIRADOMERCEDES RODRIGO
Prif actorion: REGINA BLANDÓNMANUEL VEGAAISLINN DERBÉZMICHELLE RODRÍGUEZFRANCISCO TOUSESTEFANÍA DE LOS SANTOSENRIQUE VILLÉNANTONIA SAN JUAN
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.