General Public
Bean Feasa // Wise Woman
Saesneg

Bean Feasa // Wise Woman

17 munud
Bean Feasa // Wise Woman
Genres: Drama, Horror
Rhybuddion Cynnwys: Mild Action, Frightening
Cliciwch i ddad-dewi
Mae merch amheus i iachawr traddodiadol yn cael ei herio pan ddaw ar draws un o'r 'Bobl Dda'.

Drama oruwchnaturiol Gwyddeleg yw Bean Feasa a ysbrydolwyd gan chwedlau Donegal ac a ffilmiwyd ar leoliad yn Gaeltacht Donegal.

“Gwaith hudolus a brawychus o amwysedd gyda naws berffaith o ofergoeliaeth yn cwrdd â realiti”
- Gŵyl Ffilm Foyle

*Enillydd 'Ffilm Fer Wyddelig Orau' yng Ngŵyl Ffilm Foyle 2022
*Wedi'i henwebu fel 'Ffilm Fer Dramor Orau' yn FilmQuest 2022
*Premiere Gwyddelig @ Gŵyl Ffilm Cork 2022
*Premiere Byd yn Screamfest LA 2022

*Enillydd gwobr pitsio Gwyddeleg Comórtas Físín 2021.
The skeptical daughter of a traditional healer has her certainties challenged when she encounters one of 'the Good People'.

Bean Feasa is an Irish-language supernatural drama inspired by Donegal folktales and filmed on location in the Donegal Gaeltacht.

“A mesmerising and frightening work of ambiguity with a pitch perfect tone of superstition meeting reality”
- Foyle Film Festival

*Winner 'Best Irish Short Film' @ Foyle Film Festival 2022
*Nominated 'Best Foreign Short Film' @ FilmQuest 2022
*Irish Premiere @ Cork Film Festival 2022
*World Premiere @ Screamfest LA 2022

*Winner of the Comórtas Físín Irish-language pitching award 2021.
Cynhyrchwyr: Maggie Ryan
Oddi wrth: IE
Cynhyrchwyd yn: IE
Cyfarwyddwyr: Daniel Butler
Awduron: Daniel ButlerMike Heneghan
Prif actorion: Máirín de BuitléirBernie Ní DhuibhirMáire Bheag BreathnachConor CupplesFiachra McConway Branch
Criw Allweddol: Philip BlakeKeith PendredEbun OladeruLia CambpellDanilo ZambranoFiachra Ó LongainAlanna GormleyLiam McCabe
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.