General Public
Adfywiad
Saesneg
Europe Premiere

Resurgence

Adfywiad

19 munud
Stori goroesi canyoner proffesiynol ar ôl damwain bron i farwolaeth yn geunentydd De Utah.
Genres: Documentary and Reality
Rhybuddion Cynnwys: Graphic Language, Mild Action, Suicide
Cliciwch i ddad-dewi
Mae Ryan De Vries, canyoner proffesiynol, yn dod ar draws profiad bron â marw yn geunentydd De Utah. Ar ôl y ddamwain, mae ei ffrindiau a'i deulu yn dyst i berson sydd wedi newid wrth i Ryan frwydro ag ef ei hun oherwydd y trawma a achosir ganddi - sy'n llethu ei fywyd bob dydd. Mae'r rhaglen ddogfen yn amlygu brwydrau Ryan ar ôl colli ei hunaniaeth, ynghyd â'r gwahaniaeth yn ei daith o adferiad corfforol, iachâd meddwl, ac adfywiad emosiynol, a sut maent yn effeithio ar ei gilydd.
Ryan De Vries, a professional canyoneer, encounters a near-death experience in the canyons of Southern Utah. Post the accident, his friends and family witness a changed person as Ryan battles with himself due to the trauma caused by it—crippling his everyday life. The documentary highlights Ryan's struggles after losing his identity, along with the disparity in his journey of physical recovery, mental healing, and emotional resurgence, and how they affect one another.
Stiwdio: Krushan Naik Films
Cynhyrchwyr: Krushan Naik
Oddi wrth: US
Cynhyrchwyd yn: US
Cyfarwyddwyr: Krushan Naik
Awduron: Krushan Naik
Prif actorion: Ryan De VriesDan De VriesShelly De VriesDawson FurnerBrig Murdock
Gwylio Trelar
Gwylio Trelar
Ychwanegu at Ffefrynnau
Ychwanegu at Ffefrynnau
Rhannu
Rhannu

Os nad oes gennych Apple ID neu gyfrif Google, cliciwch ar y naill fotwm neu'r llall a dilynwch yr awgrymiadau i greu cyfrif newydd.

Rhowch y cod isod yn eich dyfais pen set i'w gysylltu â'ch cyfrif.

Carmarthen Bay Film Festival 2023
Trosolwg
Technoleg
Swyddogaethau Hanfodol
Swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol

Rydym yn parchu eich preifatrwydd

Rydym yn defnyddio technolegau amrywiol i olrhain eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n cynnwys tra byddwch ar ein gwefan. Ein nod yw cyfyngu'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg i swyddogaethau sy'n gwbl angenrheidiol at ddiben bod yn fynychwr gŵyl, gwneuthurwr ffilmiau, beirniad, neu gyflwynydd. Mae gennych reolaeth lawn dros yr ychydig eithriadau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol.

Cwcis a Storio Lleol

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis parti cyntaf ar y wefan hon, er ein bod yn defnyddio technoleg mwy newydd o'r enw "storfa leol" i storio gwybodaeth am eich hunaniaeth a'ch rhyngweithio â'n gwefan ar eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio cwci trydydd parti ar gyfer olrhain dadansoddeg ac un arall ar gyfer eich pryniannau. Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti at ddibenion hysbysebu neu gasglu gwybodaeth i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Defnyddio Cwcis/Storfa Hanfodol

Y prif angen i ni storio data ar eich cyfrifiadur yw olrhain eich statws dilysu a chydamseru'r pryniannau sydd wedi'u storio ar y wefan, a thrwy hynny eich galluogi i gael mynediad i'r cynnwys y mae gennych fynediad iddo. Pan nad ydych wedi'ch dilysu, rydym hefyd yn defnyddio'r dechnoleg hon i olrhain gwylio cynnwys wrth ddilysu ein hawl i ddangos y cynnwys hwnnw i chi. Ar eich tudalen proffil, gallwch weld y wybodaeth rydyn ni'n ei storio amdanoch chi a'i rheoli. Mae gennych yr hawl i gael eich anghofio gennym ni, ond byddwch yn colli mynediad i unrhyw gynnwys a brynwyd os byddwch yn arfer yr hawl hon.

Cwcis nad ydynt yn hanfodol/Dewisiadau Storio

Mae dwy swyddogaeth nad ydynt yn hanfodol: ein defnydd o Google Analytics i'n helpu i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan a'n tracio rhestrau gwylio awtomataidd. Gallwch ddiffodd un neu'r ddwy swyddogaeth nad yw'n hanfodol. Gofynnwn i chi ganiatáu'r swyddogaethau hyn gan eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion gwella'r wefan hon yn unig ac nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer hysbysebu nac yn cael eu gwerthu i olrhain eich ymddygiad i'w defnyddio gan drydydd partïon.

Olrhain
Rhestr Gwylio

Cliciwch "Derbyn" i dderbyn y defnydd hwn o gwcis neu "Gwrthod" gwrthod pob cwci ond hanfodol.